Prekių katalogas

Prekių grąžinimas

 •  

  PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO YPATUMAI


  1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

  1.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

  1.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

  1.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

  1.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

  1.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

  2. Prekės kokybės garantija yra 2 metai esant ne komerciniam produkto naudojimui (fiziniai asmenys) ir 1 metų garantija esant komerciniam naudojimui (juridiniai asmenys). Smulkesnė informacija pateikiama gaminio garantiniame pase, kurį gausite kartu su gaminiu.

  3. Prekės keičiamos susisiekus su pardavėju ir suderinus aplinkybes. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 1 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas, PVM sąskaita faktūra arba pavedimo kopija ir garantinis pasas.

  4. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 1 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

  5. Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti raštišką atsakymą su išvada. Pardavėjas apmoka transportavimo ir apžiūros išlaidas, nustato ar prekė yra nekokybiška ar sugedusi, nustatoma ar tai yra gamyklos, transportavimo ar vartotojo klaida ir priimama išvada. Esant netinkamai eksplatacijai ar vartotojo klaidai, už transportavimą pirkėjas apmoka pats.

  6. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 1 ar 5 punktuose nurodytų reikalavimų, pirkėjas dėl prekių kokybės įvertinimo gali kreiptis į Valstybinę  produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

  7. Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

  8. Pardavėjas ir/ar pirkėjas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę.

  9. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės  prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir pirkėjo namuose.

  10. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.